UTBILDNING

När du satsar på utbildning för dina medarbetare höjs hela organisationens kompetens - en smart investering! Utifrån organisationens behov och deltagarnas förutsättningar presenterar jag aktuell kunskap på ett sätt som är engagerande och lätt att tillämpa i praktiken. Nedan finns några exempel på viktiga ämnen:

Stress och psykisk ohälsa i arbetslivet

Kränkande särbehandling

Kommunikation

Ledarskap

Medarbetarskap och den professionella rollen

Organisatorisk och social arbetsmiljö