PERSONLIGHETSBEDÖMNING

Jag gör fördjupade personlighetsbedömningar utifrån djupintervjuer och väl beforskade personlighetstest. Vanliga användningsområden är adoptionsintyg och rekrytering.