ORGANISATIONS & GRUPPUTVECKLING

Organisationsutveckling innebär många olika typer av insatser. Jag bidrar med min kunskap och erfarenhet och utifrån organisationens behov skräddarsyr vi en insats. Nedan finns exempel på uppdrag:

Strategisk rådgivning inför organisationsförändringar

Implementering av organisationsförändringar

Rådgivning om systematiskt arbetsmiljöarbete

Implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete

Kartläggning av arbetsgrupper

Utveckling av arbetsgrupper