KONFLIKTHANTERING & MEDLING

Konflikter mellan medarbetare kan vara svårhanterade och energikrävande. Jag bidrar med neutralitet, fördjupad kunskap om konflikters natur och en god förmåga att möjliggöra dialog och lösningsfokus.