CHEFSHANDLEDNING

Ledarrollen är komplex och utmanande. Reflektion är ett viktigt verktyg som utvecklar ledares förmåga att förstå utmanande situationer och gör det lättare att ta väl underbyggda beslut för att leda organisationen framåt.

I chefshandledning skapar jag ett reflektionsutrymme där vi analyserar den aktuella situationen och prioriterar mellan olika handlingsalternativ. Jag bidrar med min kunskap och erfarenhet och tillsammans skapar vi en fördjupad förståelse för den situation du står inför.