Vad är organisationspsykologi?
Organisationspsykologi är ett vetenskapligt fält där man utvecklar kunskap om hur individer, grupper och organisationer påverkar varandra och vilka förutsättningar de behöver för att fungera så bra som möjligt tillsammans.

Varför är organisationspsykologisk kunskap viktig?
Kunskap som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet om hur medarbetare, arbetsgrupper och organisationer fungerar ger nya perspektiv som skapar utveckling och för organisationer framåt. Läs vidare om vilka tjänster jag kan erbjuda.